Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Update Catootje

Update Catootje

14/12/2010 - Het gezin

De meeste vrouwen worden per ongeluk moeder, sommigen uit bewuste keuze, een paar door druk uit de omgeving, en een paar uit gewoonte. Dit jaar zullen meer dan 100.000 vrouwen moeder worden van een gehandicapt kind. Heb je je ooit afgevraagd hoe de moeders van gehandicapte kinderen worden uitgekozen?

Ik zie God voor me, die zweeft boven de aarde terwijl hij zijn instrumenten voor de voortplanting met veel zorg selecteert. Terwijl hij de aarde observeert, dicteert Hij zijn engelen aantekeningen in een enorm boek.

“Denise, Menno, dochter; beschermheilige Cecilia. Yvonne, Steven, tweeling; beschermheilige Rafaël. Jouyce, Ramon, zoon; beschermheilige Matthew. Als laatste geeft Hij een naam door aan een engel en glimlacht: “Geef haar een gehandicapt kind”. De engel is nieuwsgierig. “Waarom aan haar God? Ze is zo gelukkig”.

“Precies”, glimlacht God. “Zou ik een gehandicapt kind moeten geven aan een moeder die niet weet te lachen? Dat zou wreed zijn”. “Maar heeft ze genoeg geduld?” vraagt de engel.
“Ik wil niet dat ze teveel geduld heeft, anders zou ze kunnen verdrinken in een zee van medelijden en wanhoop. Als de schok en de verontwaardiging minder worden, kan ze het aan. Ik heb haar vandaag bekeken. Ze heeft het zelfbewustzijn en de onafhankelijkheid die zo zeldzaam en zo noodzakelijk zijn in een moeder. Weet je, het kind dat ik haar ga geven, leeft in haar eigen wereld. De moeder moet ervoor zorgen dat zij in de hare zal gaan leven en dat zal niet gemakkelijk zijn.”

“Maar Heer, ik denk dat zij niet eens in u gelooft”.
“Dat is niet zo belangrijk, dat kan ik oplossen. Zij is perfect. Ze is net egoïstisch genoeg”.
De engel hapt naar lucht. “ Egoïstisch genoeg? Is dat een deugd?”

God knikt. “Als ze zich niet af en toe los kan maken van het kind, zal ze het niet redden. Ja, hier is een vrouw die ik zal zegenen met een minder dan perfect kind. Ze weet het nog niet, maar ze is te benijden. Ze zal een gesproken woord nooit vanzelfsprekend vinden. Ze zal geen stap gewoon vinden. Als haar kind voor het eerst mamma zegt, zal ze weten aanwezig te zijn bij een wonder. Als ze een boom of zonsondergang beschrijft aan een blind kind zal zij beter kijken dan menigeen in mijn schepping. Ik zal haar toestaan de dingen die ik zie duidelijk te zien……onwetendheid, wreedheid, vooroordeel…….en het haar mogelijk maken daar boven uit te stijgen. Ze zal nooit alleen zijn. Ik zal elke minuut van elke dag van haar leven aan haar zijde zijn, omdat zij mijn werk doet”.

“En wat doen we met de beschermheilige?” vraagt de engel, zijn pen in de aanslag.
God glimlacht: “Een spiegel is voldoende”.

                                                        Erma Bombeck

Post A Comment!

<- Last Page :: Next Page ->

About Me

De komende tijd moet Catootje heel wat onderzoeken ondergaan. Op deze manier houden we een dagboek bij en kunnen we familie en vrienden up to date houden over alle ontwikkelingen rondom Catootje.

Links

Home
View my profile
Archives
Email Me